X
Silk Blossom Cologne<br/>限量合欢花香氛

Silk Blossom Cologne
限量合欢花香氛

人群熙攘的街道旁,
甜美的合欢花撩拨心弦,
白胡椒为杏桃的清爽加入一抹优雅辛香,
芳醇甜美于身侧缠绕,
蜂鸟与蝴蝶亦为之沉醉
  • email
撰写评论